เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน - กิจวิทยา สเตชั่นเนอรี่


04771930
แท่นตัดกระดาษ ARGO ART-323 ขนาด A4 32x35.7cm.ตัดกระดาษได้ 10 แผ่น เปลี่ยนใบมีดได้
650.00/อัน
04771933
แท่นตัดกระดาษ ARGO ART-453 ขนาด A3 450x157mm. ตัดกระดาษได้ 8 แผ่น
795.00/อัน

04771105
แท่นตัดกระดาษฐานเหล็ก DIAMOND #105 ขนาด 10"x10" (เฉพาะ ขนาด 10"x10" ไม่มีที่คั้น)
480.00/อัน
04771110
แท่นตัดกระดาษฐานเหล็ก DIAMOND #104 ขนาด 10"x12"
550.00/อัน
04771115
แท่นตัดกระดาษฐานเหล็ก DIAMOND #103 ขนาด12"x15"
680.00/อัน
04771118
แท่นตัดกระดาษฐานเหล็ก DIAMOND #102 ขนาด 15"x18"
900.00/อัน

04771553
แท่นตัดกระดาษ HORSE H-959-3 ขนาด 420x225mm.
1,100.00/อัน

04772010
แท่นตัดกระดาษสไลด์ LETACK CRAFT T- 100 ขนาด12x40x8.5CM. ตัดกระดาษได้ 6-8แผ่น
420.00/ชุด
04772020
แท่นตัดกระดาษสไลด์ LETACK CRAFT T-200 ขนาด 19x41x8.5CM. ตัดกระดาษได้ 8-10 แผ่น
485.00/ชุด

04771320
ที่ตัดกระดาษ MAPED No.08930
335.00/ชุด